Tillfällig utställning

Denise Grünstein – Eftermäle

14 okt–7 jan 2024

Artipelag

I samband med Denise Grünsteins bortgång arrangerar Artipelag en minnesutställning med hennes verk. Utställningen kommer att presentera Grünsteins konstnärskap och lägger vikt vid tyngdpunkten i hennes karriär, som sträcker sig från 1980-talet och framåt.

Sitt genombrott fick Grünstein i den banbrytande utställningen Bländande bilder 1981 på Moderna Museet. Det var en ny typ av fotografi med metafysiska övertoner, mystik och en rymd som såg dagens ljus för första gången. De kvinnliga fotograferna utmanade den manliga hegemonin med en fotografisk föreställningsvärld som ersatte verklighetsperspektivet med fiktiva iscensättningar. Grünstein tillhör förgrundsgestalterna i detta nya fotografi som innebar ett paradigmskifte på den svenska fotografiscenen.

Under 1990-talet förändrade hon den ikoniska bilden av massmediernas celebriteter från ouppnåeliga gestalter till verkliga människor, men med ett mytiskt narrativ. För den stora allmänheten blev hon känd som Månadsjournalens främsta fotograf vilket inkluderade porträtt av både Drottning Silvia och Anita Ekberg. Grünstein hade en unik förmåga att inte bara skildra det yttre hos sina berömdheter utan också den bakomliggande mänskliga dimensionen. Från den massmediala kulturens ikoner var steget inte långt till det konstnärliga fotografiet som alltsedan dess har varit Grünsteins särart.

1998 påbörjades sviten Zone V under en resa i det forna Östeuropa och det sönderfallna Sovjetunionen. Kort därefter, 2001, slog Grünstein igenom stort med utställningen Figur i landskap på Moderna Museet i Stockholm och därefter har utställningarna avlöst varandra.

Höjdpunkten i hennes karriär blev En Face – 1866 på Nationalmuseum 2015. När museibyggnaden stod tom inför dess kommande renovering, 2014, fick Grünstein möjligheten att utföra konstprojektet 1866. Titeln knyter an till museets invigningsår och hon anspelar på ett flertal sätt till byggnadens historik. Men bilderna går egentligen inte att fixera i tiden, det går inte med bestämdhet att säga om de hör till historien, nuet eller framtiden. Dubbeltydigheten, suggestionen och mystiken är återkommande teman i Grünsteins konstnärskap.

När

14 oktober 2023 – 7 januari 2024

Pris

Se hemsida för exakta priser.

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Direktbuss: Avgångar från Cityterminalen varje helg, se hemsida för mer info
Lokaltrafik: Dagliga turer med SL. Artipelags hållplats heter ”Hålludden”.
Bil: Väg 222 mot Gustavsberg och följ skyltning mot Hålludden/Artipelag.
Båt: (endast sommartid): Strömma Kanalbolaget trafik från Nybrokajen. För gäster med egen båt har vi en avgiftsfri gästhamn.

Annonser: