Avtryck i historien

Ta del av viktiga berättelser från det förflutna. Här har vi samlat utställningar som tar avstamp i historien och som sedan präglat vår samtid.