Stadsvandring

Skeppsbroadeln på Skeppsbroraden

28 jun–7 aug

Stadsmuseet

Följ med på en vandring i Skeppsbroradens kvarter i 1600- och 1700-talets Stockholm. Hör om hus, arkitektur, handel, folkliv och handelns mörka baksida.

Begreppet ”skeppsbroadel” var ursprungligen en ironisk benämning på förmögna och socialt uppåtsträvande handelsmän och grosshandlare. Många av dem hade sina kontor och bostäder samt lager och magasin vid Skeppsbron i Gamla stan, där fartyg lastade varor till och från Sverige.

Skeppsbroadeln dominerade utrikeshandeln i Sverige, framför allt genom export av järn. Handeln hade också en mörk baksida, det så kallade ”voyagejärnet” användes som bytesvara i den triangelhandel med förslavade människor där även Sverige deltog.

Guide
Gudrun Wessnert, museipedagog, leder vandringen.

När

Fredag 28 juni 16.00–17.30
Onsdag 7 augusti 18.00–19.30

Pris

150 kr

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Se mötesplats på biljetten

Allt som händer – Stadsmuseet

Spana in Welmas olika guider

Annonser: