Krig och fred

Historiska slag, spioner och världskrig men också fred och diplomati. Sverige och världens historia är inte fredlig, men dock så intressant.