DIGITAL UTSTÄLLNING: PLATSEN UTANFÖR

Stockholms läns museum

Senast uppdaterad 2020-04-08

Beskrivning
De finns i urberget under dina fötter, bakom det ombyggda husets tegelfasad och bland resterna från en utbränd husgrund i skogsdungen. De finns i ditt minne. Alla de ställen som är viktiga delar av din historia och det moderna samhället – samtidigt som de inte är det. 

Välkommen till Platsen utanför, en digital utställning. 

Platsen utanför hanterar kulturarv i den vidaste bemärkelse. Utställningen handlar inte bara om “sinnesanstaltens eller flyktingpolitikens historia” eller “atomkraften och totalförsvaret”. Med utgångspunkt i Ågesta, Beckomberga, Lissma och Elefanten vill vi visa på det förflutnas komplexitet och peka på vikten av att skriva historia på ett sätt som även låter det obehagliga, skamliga, smärtfyllda, hemliga, fula och skeva höras.  

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL UTSTÄLLNINGEN
Info
Karta

REDAKTIONENS FAVORITER JUST NU