Tillfällig utställning

We are Seediq

We Are Seediq är en experimentell utställning på Etnografiska museet som görs i samarbete med urfolket seediq i Taiwan. Seediq betyder människa och är namnet på både språket och folket vars historia sträcker sig långt tillbaka. En historia som seediq själva berättar på Etnografiska museet.

We Are Seediq är utvecklad genom en samskapande metod där seediq har bjudits in för att berätta sin egen historia. Genom ett forskningssamarbete mellan seediq och Världskulturmuseerna har föremål som samlades in i seediq-samhällen i början av 1900-talet men kategoriserades som Atayal kunnat identifierats som härstammande från Seediq. 

Under den japanska ockupationen av Taiwan (1895-1945) kategoriserades seediq som atayal, en annan urfolksgrupp i Taiwan, trots att de har ett eget språk och identitet. Det skulle dröja till 2008 innan seediq nationellt erkändes som en egen grupp.

Utställningen utgår från den unika samling av seediq-föremål som förvaltas av Världskulturmuseerna. Att mötas, försonas och att kunna representera sin egen historia är centrala teman för utställningen. 

Ättlingarna till några av de personer som skapat och tillverkat dessa föremål arbetar nu med äldre museisamlingar för att återuppväcka förlorad kunskap från sina förfäder. Olika generationer inom samhället arbetar tillsammans för att återupptäcka kunskap kodade i objekten som kan innehålla information om seediqs traditionella trosuppfattningar, tekniker och miljöerna där de levde.  

Museets historiska samlingar kommer också att koppla samman det förflutna med nuet och antyda framtiden och vad det innebär att vara seediq på 2000-talet. Medlemmar av seediq har arbetat för att bevara och återuppliva kulturen efter årtionden av kulturellt förtryck. Utställningen är en fortsättning på deras arbete såväl som Världskulturmuseernas strävan efter hållbara relationer med ursprungsbefolkningar. 

We Are Seediq är en del av det EU-finansierade projektet Taking Care. Projektet handlar om återupptäckande av en kultur och urfolkens rätt att representera sig själva. Utställningen utvecklas i samarbete mellan Världskulturmuseerna, Seediq National Assembly i Taiwan och Seediq Master’s Program of Providence University i Taiwan.  

När

Öppnar 22 april
Tis-sön 11-17, ons 11-20

Pris

Ingår i entréavgiften.
Årskort 140 kr
Dagbiljett 150 kr


Obs! Nya priser från 2024-01-01. Håll er uppdaterade på webbsidan.

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Buss 69 från Sergels Torg till Museiparken på Gärdet.
Parkeringsmöjligheter finns utanför Sjöhistoriska museet.

Spana in Welmas olika guider

Annonser: