Föredrag

Museerna och antiken under 2000-talet: Gamla lagar och nya attityder

22 maj

Medelhavsmuseet

KÖP BILJETT OCH ÅRSKORT HÄR

ANTIKEN SOM HANDELSVARA – JAKTEN PÅ KULTURARVET
I fyra föreläsningar av Maria Dahlström, Kristian Göransson, Magnus Olausson och Martin Olin belyses en rad olika frågeställningar som rör museernas roll historiskt och idag som förvärvare och förvaltare av antikens konstskatter liksom också skyddet av kulturegendom under pågående krig och konflikter.

”Vem äger antiken?” har länge varit och förblir en central fråga i den internationella museivärlden och i det politiska spelet stater emellan. Hur arbetar museer och andra samlingsinstitutioner med frågor som proveniens och repatriering? Historiska perspektiv på samlartraditioner, förvärv, krigsbyten, systematisk plundring och illegal handel med antikens konst och arkeologiska föremål behandlas ingående.

MUSEERNA OCH ANTIKEN UNDER 2000-TALET: GAMLA LAGAR OCH NYA ATTITYDER MED MARTIN OLIN
Lagar och internationella överenskommelser reglerar handel med arkeologiska föremål. Museer (liksom alla andra) måste följa dessa och ska efterforska om föremål i samlingarna förvärvats illegalt. Men bestämmelserna gäller i de flesta fall bara från den tidpunkt då de infördes, inte retroaktivt.

Hur ska museer tänka och agera när attityderna i samhället förändras? Kan något bli till stöldgods utan att brott begåtts? Frågan om vem som egentligen äger kulturarvet från antiken engagerar allt fler och rymmer juridiska, politiska och filosofiska dimensioner. I föreläsningen belyses denna centrala fråga utifrån både aktuella och historiska exempel.

Martin Olin är docent i konstvetenskap och chef för samlingsavdelningen vid Nationalmuseum. Han har varit vicedirektör för Rominstitutet och ledamot av Romvännernas styrelse. Som forskare har han främst ägnat sig åt 1600-talets konst och arkitektur och åt 1800-talsmåleri. 

Föredraget arrangeras i samverkan med Svenska Rominstitutets vänner.

Fler tillfällen i programserien

5 mars kl. 18:00 – 19:00 Samlingar och samlarmani – Från fynd till föremål

10 april kl. 18:00 – 19:30 Från Prag till Tolentio – Om samlande av antik skulptur och furstlig härskarmakt med Magnus Olausson och Fornminnen i fara – Plundring och illegal handel med kulturföremål från antiken med Kristian Göransson

ÅRSKORT
Årskort kostar 250 kr, gäller i 365 dagar från inköpsdatum och ger inträde till Världskulturmuseernas fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg.
 
Årskortet ger också, bland annat, rabatterat pris på flera programpunkter och specialutställningar. 

När

18.15-19.00

Pris

100 kr med årskort, 150 kr utan årskort

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Buss: 62 och 65 till Gustav Adolfs torg.
Tunnelbana: Kungsträdgården

Spana in Welmas olika guider

Annonser: