Temadag & högtid

de Vries-dagen

8 september

Drottningholms slott

Se världens största samling av Adriaen de Vries skulpturer. Under en temadag öppnas Museum de Vries med den unika skulptursamlingen.

I Drottningholms slottspark finns moderna bronsavgjutningar av Adriaen de Vries skulpturer. I museet förvaras originalen från 1600-talet, skyddade från väder och vind.

Museum de Vries-dagen
Originalskulpturerna visas årligen under Museum de Vries-dagen, en temadag med egen rundvandring och quiz för barn. Våra kunniga guider finns på plats för att presentera museet.

Mer om Musuem de Vries
Text: Nationalmuseum

Holländaren Adriaen de Vries (1556–1626) var en av sin tids mest ryktbara konstnärer. Han var bland annat hovskulptör åt Rudolf II. Museum de Vries är helt ägnat åt denne framgångsrike skulptör.

Att majoriteten av hans skulpturer hamnade i Sverige beror på krigen under 1600-talet. Man vet inte exakt var krigsroven hamnade när de först kom till Sverige. Men så småningom placerades de flesta på Drottningholm. Vid slutet av svensk stormaktstid, runt 1718, fanns inte mindre än 32 bronsskulpturer, de flesta av Adriaen de Vries, i slottsparken. I ett skulpturfattigt land som 1600-talets Sverige var denna mängd högklassiga bronsskulpturer en stor attraktion.

Med få undantag behöll skulpturerna sin plats fram till nutid. Sedan man upptäckt de omfattande skador som utomhusklimatet medfört på originalen, ersattes dessa med kopior i form av moderna bronsavgjutningar. Originalen flyttades in i Dragonstallet och år 2001 öppnade det nya museet i dessa lokaler.

I Museum de Vries kan besökaren komma nära och se skulpturerna på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Det fantastiska detaljarbete som ursprungligen gjordes i vax blir nu synligt för betraktaren.

När

8 september kl. 11-16

Pris

Ordinarie pris 130 kr, student 110 kr, 7-17 år 65 kr

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Buss 301–323, 176 eller 177 till Drottningholm från Brommaplan.

Spana in Welmas olika guider

Annonser: