Basutställning

Carl Eldhs samling

Carl Eldhs ateljémuseum

Museets permanenta utställning består till största delen av skisser och modeller till Carl Eldhs egna verk. Här finns förlagor till statyer, skulpturer, porträttbyster och monument som kan kännas igen från offentliga miljöer och samlingar. Skulpturerna står tätt placerade på egentillverkade hyllor, golv, möbler, kavaletter och postament i de två ateljérummen, som det var under Eldhs egen tid. Verken står inte i någon inbördes ordning eller kronologi men samlingen inbegriper allt från verk från de tidiga ungdomsåren och studietiden i Paris till ofärdiga från tiden för hans bortgång. Motivbilden är rik med porträtt, kvinnostudier, statyer, gravvårdar, vardagsmotiv. Här finns alla äldre skulpturformer representerade – rundskulpturer, reliefer, medaljonger och medaljer.

De flesta verk är av gips och många är original till brons eller sten. Skisser i olika skalor liksom ofullständiga studier i lera ger besökaren en unik möjlighet att följa arbetsprocessen då de visar vägen till slutliga versioner. Studier i lera och plastellina finns i mindre omfattning då leran vanligtvis återanvändes. Det finns även skulpturer i mer påkostade material som brons, marmor och kalksten som annars var förbehållet den slutliga beställningen men som i några fall kommit att bli en del av samlingen.

I miljön finns skulptörens egna verktyg och olika privata föremål, fotografier samt möbler. Bland annat gör Konstnärsförbundets existens sig påmint genom några möbler och en fana som tillföll Eldh efter att det upplöstes. Arvegods som kistor och ålderdomliga stolar fyllde en funktion i den en gång aktiva arbetsmiljön.

När

Öppet april-oktober kl. 12–16;

April: lördag-söndag
Maj: torsdag–söndag
Juni, juli, augusti: tisdag–söndag
September: torsdag–söndag
Oktober: lördag-söndag

Pris

Ingår i entréavgift

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Närmsta pendel- och t-banestation är Odenplan, 15-20 minuters promenad från museet.

Buss 2 går från Odenplan till Sveaplan och buss 50 från Centralen och Odenplan till Roslagstull (hållplats vid Ingemarsgatan).

Bilburna kör in i Bellevueparken via Roslagsvägen och den allékantade Bellevuevägen som inleds vid Roslagstulls rondell. Ett fåtal parkeringar finns att tillgå direkt utanför museet.