Tolfterna & den tidiga kampen - kring sekelskiftet 1900 - för kvinnors rättigheter i Sverige. Programserie: STHLM pratar 2030.

Stockholms stadsbibliotek

Senast uppdaterad 2019-09-19

Beskrivning
Lisbeth Håkansson Petré - fil.mag. & bibl. - föreläser & visar bilder utifrån sin bok ”Tisdagar med Tolfterna : nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm”.
Nätverket, som Ellen Key startade under den tidiga kampen för kvinnors lika rättigheter, hade medlemmar ur alla samhällsklasser. Fån Djursholms villor till Södermalms träkåkar. Flera av deltagarna är i dag kända namn som rösträttskvinnan Anna Whitlock, Stockholmspolitikern Anna Lindhagen, konstnären Elsa Beskow och den socialistiska agitatorn Kata Dahlström.  Arbetarkvinnor träffade här lärarinnor och intellektuella för att tillsammans diskutera samt lyssna på föredrag och musik. Vid denna tid saknar kvinnor rösträtt och deras möjligheter att studera samt välja yrke är högst begränsade. Nätverkets mål var ett jämlikt samhälle för Sveriges kvinnor. Programmet ges i samarbete med Stockholmia forskning och förlag. Programserie: STHLM pratar 2030.
Kostnad

0 kr

Info
Karta

VECKANS UTVALDA FAVORITER!