Film

Tema Kropp: Antiteser

31 aug–16 nov

Cinemateket

Queerfilmsprogram i samarbete med Trans and non-binary film network

Antiteser är ett filmprogram i fyra delar. Respektive film kommer utifrån olika teman att skapa bryggor mellan det filmhistoriska och samtiden, i syfte att belysa queerfilmshistoriens aktuella relevans.

Genomgående för de filmer som ingår i detta program är att de alla lyfter vikten av queera strategier och uttryckssätt. Detta tar sig uttryck både narrativt och metakonceptuellt. Filmerna har också haft queera framgångssagor över tid och kommit att omvärderas av både åskådare och uttolkare. De är alla bärande för den queera filmhistorien – från art house till genre-bending.

Programmet utgör en konstnärlig, upplysande liksom nöjesrik plattform för den queera rörliga bilden. ”Antiteser”, som ett av de första offentliga programmen för Trans and non-binary film network, ämnar att introducera verksamheten för att visa på dess nödvändighet. Klimatet inom filmindustrin är hårt och det finns en avsaknad av plattformar med fokus på queer- och transidentiteter som tillsammans arbetar för bättre förutsättningar. Förhoppningen är att med avseende på det filmhistoriska och det queera visa g(l)ömd film och genom det samla grupper med skilda erfarenheter.

Je tu il elle –  ons 31/8 kl. 18:00

Matrix –  ons 14/9 kl. 18:00

Pink Narcissus –  ons 12/10 kl. 18:00

Chocolate Babies –  ons 16/11 kl. 18:00

När

31 augusti till 16 november

Pris

100 kr

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Tunnelbana: Karlaplan Buss: 72, 76, 1 eller 4