Silje Figenschou Thoresen, man igenkänner dem redan på långt afstånd, 2023
Silje Figenschou Thoresen, man igenkänner dem redan på långt afstånd, 2023
Silje Figenschou Thoresen, man igenkänner dem redan på långt afstånd, 2023

Tillfällig utställning

Konsthall

Silje Figenschou Thoresen – härifrån strök gränsen mot nordväst i en båge

Pågår till 17 september

Marabouparken

Silje Figenschou Thoresen – härifrån strök gränsen mot nordväst i en båge

Silje Figenschou Thoresen baserar mycket av sin konst på en logik som bygger på dessa grundförutsättningar och på vad som finns till hands, den egna och andras kunskap, landskapet och platsen.

I utställningens ena installation fylls konsthallens stora sal av temporärt sammansatta och skissartade strukturer. Objekten som strukturerna byggs samman av behåller sin ursprungsform medan installationen och dess olika delars slutgiltiga form bestäms av rummet och konstnärens idé för detta specifika sammanhang.

Den andra installationen som tar plats i Marabouparkens projektrum utgår från serien Vandret linje. Här visas teckningar i tunna linjer som visar arkeologiska uppritningar från olika vetenskapliga projekt rörande historiska samiska bosättningar i konstnärens hemtrakt. Verket talar om dessa platser och deras historia, samtidigt som det speglar den svenska kolonialismen i samiska områden och geologins försök att fånga in den nomadiska livsstilens lämningar i traditionella vetenskapliga strukturer. Ur denna motsägelsefulla situation uppstår en säregen poetisk berättelse om landskapet. Utställningens titel är hämtad från ett geologiskt forskningsverk.

Konstnären verkar i en samisk tradition som bygger på en nära relation till naturens egna former men ger också samtidens olika material och lämningar plats i verken. Det samiska samhällets särskilda förutsättningar och förhållningssätt till omvärlden genomsyrar arbetet, och kan läsas som en kommentar till samtidens klimatfrågor. härifrån strök gränsen mot nordväst i en båge är hennes första större soloutställning i Sverige. 

När

13 maj–17 september 2023,
ons-sön 12-16.

Pris

Vuxna 100 kr, pensionär/studerande 80 kr. Fri entré för KRO-medlemmar och konststudenter.

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Tunnelbana: Från T-centralen, Blå linje mot Hjulsta, stig av i Sundbybergs Centrum, ta uppgång Sundbybergs station, Landsvägen. Gå till Marabouparken eller ta buss 512 mot Spånga station. Stig av vid station Marabouparken.

Pendeltåg: Från Stockholm C, ta tåg 35 mot Kungsängen/Bålsta,
stig av på Sundbybergs station. Gå till Marabouparken eller ta buss 512 mot Spånga station. Stig av vid station Marabouparken.

Tvärbanan: Från Alvik, ta tåg mot Solna centrum, stig av i Bällsta bro, gå Löfströms allé fram till Marabouparken.

Buss: 512 från Solna C mot Spånga station. Stig av vid
Marabouparken.

Bil: Parkeringsplats med infart från Järnvägsgatan. Begränsade parkeringsmöjligheter längs med Löfströms allé.