Gratis

Tillfällig utställning

Parksoffor i tiden – en historisk utställning

Pågår till 6 oktober

Rosendals slott

Karl XIV Johan la grunden till Djurgårdens karaktär som offentlig park. Han gjorde stora förändringar på Södra Djurgården i syfte att tillgängliggöra och försköna området för allmänheten. Vägar skapades, Djurgårdsbrunnskanalen grävdes ut och parkträd planterades. För besökarna i lustparken kring Rosendals slott lät Karl XIV Johan under 1820-talet placera ut gröna parksoffor på strategiska platser med vackra utblickar i landskapet.

Under 1800-talet placerades alltfler parksoffor ut på Södra Djurgården för att tillgodose det behov som uppstod. Med tiden byttes parksofforna ut till nya som följde tidens mode. Bland de soffor som har stått på Djurgården finns ormbunkssoffan, som introducerades på världsutställningen i London 1851 och Stockholmssoffan, som lanserades på Stockholmsutställningen på Djurgården 1930.

Många av de parksoffor som en gång har stått på Kungliga Djurgården har gått förlorade under åren, några enstaka modeller har bevarats på Rosendals stallvind. Ett urval av dessa, totalt tio stycken, ingår i utställningen. De utvalda modellerna representerar ett tidsspann från 1800-talets första hälft och fram till idag. Parksofforna har renoverats och en del har återfått sin ursprungliga färgsättning.

Bänkutställningen är anordnad av Kungl. Djurgårdens förvaltning. Utställningsprojektet har letts av förste trädgårdsmästare Adrian Lindström och i projektgruppen har Caroline Särnqvist, byggnadsantikvarie, Annelie Adolfsson, målare, och Bo-Göran Andersson, snickare, ingått.

Läs mer

Välkomna och var så god och sitt!

När

Bänkutställningen ses på Kungliga Djurgården, vid promenadstråket mellan Rosendalsvägen (1) och Hazeliusporten strax öster om Karl XV:s staty och pågår 17 maj–6 oktober 2022

Pris

Gratis

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar