Mette Björnberg, Flying Beauty, 2019
Berit Lindfeldt, Badarna, 1978
Catti Brandelius, Elitakrobaten, 2017

Gratis

Konsthall

Medley – Tore A Jonassons samling

Pågår till 18 september

Konsthall 16

Den 20 maj 2020 öppnar utställningen Medley. I kontrast till den senaste presentationen av nyförvärv till samlingen, där flera verk anknöt till vintern, presenteras denna gång ett urval verk som snarare präglas av sommaraktiviteter. Utställningens titel belyser hur samlingen är en mix av verk med det gemensamt att de alla på något sätt relaterar till idrott. Verken belyser och kommenterar olika teman, bland annat barn och ungas relationer till lek, idrott och rörelse, samt de normer som finns runt kroppsideal. 

Flera av aktiviteterna som figurerar i verken är aktuella i internationella idrottssammanhang under utställningsperioden, till exempel avgörs VM i simning, friidrott och rytmisk gymnastik mellan maj och september. Såväl konstnärer som idrottare ställs inför en rad utmaningar som rör prestationer och frågor kring identitet och självbild. Konsten och idrotten är sociala fenomen som påverkar individ och samhälle på flera plan. 

 Deltagande konstnärer i utställningen är Bianca Maria Barmen, Anna Bjerger, Mette Björnberg, Catti Brandelius, Berit Lindfeldt, Rita Lundqvist, Truls Melin, Julia Peirone, Maurits Ylitalo

När

Pågår 20/5 – 18/9

Pris

Fri entré

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Riksidrottsmuseum ligger på Djurgårdsbrunnsvägen 26 i Stockholm (i anslutning till Tekniska museet).
Kommunikation: Buss 69 mot Blockhusudden/Kaknästornet. Kliv av vid hållpats "Sjöhistoriska museet".
Kommer du med bil finns det avgiftsbelagd parkering i anslutning till museet.