Föredrag

Samtal

Människa, miljö och klimat I det forntida Grekland

26 mars

Medelhavsmuseet

Välkommen att lyssna till tre föredrag där forskare från Uppsala universitet ger inblick i resultaten från pågående projekt.

MARTIN FINNÉ: VAD GROTTOR OCH ANDRA KLIMATARKIV BERÄTTAR OM FORNTIDENS KLIMAT
Föredraget handlar om klimat och klimatförändringar i det antika Grekland och hur man kan ta fram information om detta från perioder som saknar meteorologiska observationer. För att ta reda på hur klimatet var i det förgångna och hur det förändrades kan man till exempel studera droppstenar från grottor och andra typer av sediment som byggts upp lager för lager under lång tid.

ERIKA WEIBERG: SAMHÄLLENS SÅRBARHET UNDER GREKISK BRONSÅLDER  
Den grekiska bronsåldern omfattar tvåtusen år av varierande samhällsformationer och mest känd är den mykenska palatsperioden under slutet av den sena bronsåldern. Perioden kännetecknas av en omfattande samhällsexpansion som sträcker sig långt bortom det grekiska fastlandet. Vilken roll kan klimatet tillskrivas i den här historien?

ANTON BONNIER: KLIMAT, JORDBRUK OCH SAMHÄLLE I DET ANTIKA ATTIKA OCH NORDÖSTRA PELOPONNESOS
Attika och nordöstra Peloponnesos utgör några av de torraste delarna av det grekiska fastlandet. I dessa regioner fanns trots detta ändå flera viktiga städer, inte minst Athen som var ett av den antika världens mest folkrika samhällen. Hur såg dessa städers försörjning ut och hur känsliga var dessa samhällen för klimatpåverkningar?

När

26 mars kl 13-15

Pris

250 kr

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Buss: 62 och 65 till Gustav Adolfs torg.
Tunnelbana: Kungsträdgården