Mumier

Föredrag

Luttrade lik – Hur museer hanterar mumier och andra mänskliga kvarlevor

1 december

Medelhavsmuseet

Museer världen över arbetar idag aktivt med etiska frågor, inte minst när det gäller hanteringen av mänskliga kvarlevor. Länge hölls de egyptiska mumierna emellertid utanför de diskussioner som fördes och policydokument som togs fram. Varför det?

Detta diskuteras av en expertpanel bestående av:

Mia Broné – ordförande i Världskulturmuseernas etiska råd och föremålskoordinator.

Liv Nilsson Stutz – professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet, specialist på gravarkeologi och på frågor som rör etik och politik om mänskliga kvarlevor.

Sofia Häggman – fil. dr i egyptologi och intendent vid Världskulturmuseerna. Aktuell med boken Mumier – Fakta, forskning, fiktion.

Moderator: Karin Wästfelt – utvecklare av livslångt lärande, Världskulturmuseerna.

Köp din biljett här!

När

18:00-19:00

Pris

100 kr

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Buss: 62 och 65 till Gustav Adolfs torg.
Tunnelbana: Kungsträdgården