Konsert

Klassiskt

Kammarmusik: Beethoven, Beach och Stenhammar

Som tack för gästfriheten under en vistelse vid grevinnan Ann-Marie von Erdödys egendom norr om Wien 1808 komponerade Beethoven två trios för piano, violin och cello. Pianotrio Ess-dur är det tidigaste exemplet på ett verk där Beethoven komponerade de fyra satserna i tre olika tonarter, ett mönster han senare repeterade i sin Stråkkvartett Ess-dur, den så kallade Harpkvartetten. Amy Beach, som var en både skicklig pianist och autodidakt tonsättare, komponerade sin Romans för violin och piano relativt tidigt i sin karriär. Hon dedicerade den till den berömda amerikanska violinisten Maud Powell med vilken hon själv framförde den vid uruppförandet 1893. Även Wilhelm Stenhammar var en framstående pianist och i sin produktion återkom han ständigt till kammarmusiken. Hans förtjusande Allegro ma non tanto komponerades 1895.

När

12 december kl 12

Pris

60 – 120 kr

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Buss 4 till hållplats Radiohuset