Tillfällig utställning

I betraktarens öga

Pågår till 17 juni

Magasin III

”I spektrets ena ände är fotografier objektiva data, i den andra änden bitar av psykologisk science fiction.”
– Susan Sontag

Citatet ovan refererar till fotografiets tvåfaldiga egenskaper – som dokument över det avbildade och likaså en yttring av upphovsmannens innersta. Merparten av samlingspresentationen I betraktarens öga består av fotografiska porträtt, men även teckning, skulptur och rörlig bild som skildrar avbildningar – porträtt om man så vill – utifrån olika former av betraktande. Vi ser exempel på introspektiva och psykologiskt undersökande självporträtt; avbildningar baserade på en närhet och ett ömsesidigt förtroende mellan konstnär och den avbildade, men även det nyfikna och voyeuristiska observerandet på avstånd av individer och deras sammanhang.

Betraktandet kan ta sig uttryck på olika sätt och rymmer motstridiga känslor och perspektiv. Att faktiskt se någon kan bekräfta dennes existens, och drivkraften bakom denna handling måste antas komma ur någon form av nyfikenhet eller intresse för den man betraktar. Den observerande blicken kan likväl upplevas blottande och påträngande om den överträder en (emellanåt svårdefinierbar) gräns.

Hur vi iakttar oss själva och andra är således en komplex fråga, något som vår samtid tvingar oss att ta ställning till dagligen. Verken i den här utställningen har tillkommit ur otaliga drivkrafter och skilda sammanhang. Gemensamt finns utforskandet av sig själv och andra. Betraktandet, som varit en metod för konstnärerna, överlämnas nu i museibesökarens – nästföljande betraktares – öga.

När

11 november 2022 – 17 juni 2023

Pris

Ingår i entréavgiften

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Tunnelbana: Gärdet (sedan blåbuss 1 mot Frihamnen)
Buss: Buss 76 eller 1 går till Frihamnen