Tillfällig utställning

häremellan rummen

7 okt–28 jan 2024

Marabouparken

Höstens grupputställning på Marabouparken konsthall tar sin utgångspunkt i mötet mellan text och bild. Text är något som länge förekommit i bildkonstens historia, i många former och konstnärliga tekniker. Utställningen väljer att fokusera på verk som genom sin konstnärliga metod öppnar upp för en fruktbar osäkerhet eller dubbeltydighet, verk som tvingar oss att läsa av dem simultant genom olika språk eller med en dubbel blick. Utställningen innehåller verk av konstnärer som verkar inom olika riktningar och konstnärliga praktiker och följer några olika trådar genom detta omfattande fält.

Bild och text nödvändiggör två olika sorters läsningar eller rum som ibland lägger sig nära varandra, ibland motsäger varandra, men som alltid skapar ett glapp som inte helt kan överbryggas. En poetisk splittring och osäkerhet i vilken verket befinner sig, ständigt pendlande, i ett mellanrum. Den här utställningen landar någonstans mellan dessa två läsningar. Det här rummet mellan rummen är en plats för omdefinition och förhandling där nya tolkningar och läsningar kan uppstå.

Den amerikanske fotografen Duane Michals och svenska Carl-Erik Ström skapade på 1970-talet fotosekvenser där de tillfört handskriven text till bilden. Hos Michals skapar texten narrativet medan Ströms texter ofta motsäger bilden.

En annan tråd i utställningen är den som närmar sig den konkreta poesin. Lina Nordenström arbetar framför allt med olika grafiska trycktekniker och konst i bokform. Konstnären och poeten Karl Holmqvist deltar med en film som vilar på den lästa poetiska texten och konstnärens röst.

Författaren Lotta Lotass ställer på ett poetiskt, associativt, vis text och bild mot varandra i två filmverk och deltar även med ett textverk i objektform, liksom poeten Peter Thörneby. I Lisa Tans verk synliggörs språkliga, kulturella och politiska strukturer. Linnea Lindberg är en ung konstnär som deltar med ett tredelat diabildsverk om tid. Hon inkluderar egen poetisk text och bilder i ett bildkollage. My Lindh producerar tre nya textverk för utställningen, en installation, ett skulpturalt verk och ett interaktivt.

Utställningen har inte som ambition att skapa någon heltäckande historieskrivning över text i bildkonst, utan vill snarare visa upp några konstnärskap som på intressanta sätt arbetar med text i sin konst. 

I utställningen visas både befintliga och nyskapade verk av grafik, skulptur, installation, video och fotografi bland annat. Utställningen kommer även att ackompanjeras av en bok med bidrag från konstnärerna, bildmaterial från utställningen med mera.

Program
Vernissage – 7/10 kl 12.00–16.00
Poesi i biblioteket med Peter Thörneby och inbjudna gäster – 28/10
Framträdande Lina Nordenström & Sten Sandell – 25/11
Performance med Lisa Tan & My Lindh – 20/1 2024

När

7 oktober 2023–28 januari 2024
Onsdag–söndag kl 12–16

Pris

Gratis för barn upp till 18 år
Entré vuxna 100 kr (pensionär/studerande 80 kr)
Fri entré för KRO-medlemmar och konststudenter

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Tunnelbana: Från T-centralen, Blå linje mot Hjulsta, stig av i Sundbybergs Centrum, ta uppgång Sundbybergs station, Landsvägen. Gå till Marabouparken eller ta buss 512 mot Spånga station. Stig av vid station Marabouparken.

Pendeltåg: Från Stockholm C, ta tåg 35 mot Kungsängen/Bålsta,
stig av på Sundbybergs station. Gå till Marabouparken eller ta buss 512 mot Spånga station. Stig av vid station Marabouparken.

Tvärbanan: Från Alvik, ta tåg mot Solna centrum, stig av i Bällsta bro, gå Löfströms allé fram till Marabouparken.

Buss: 512 från Solna C mot Spånga station. Stig av vid
Marabouparken.

Bil: Parkeringsplats med infart från Järnvägsgatan. Begränsade parkeringsmöjligheter längs med Löfströms allé.

Annonser: