Gratis

Konstutställning

En gemensam samling – Ett urval verk ur Huddinge kommuns konstsamling

17 aug–15 sep

Fullersta Gård

Utställningen  görs i samband med att Fullersta Gård under 2024 påbörjat ett större projekt med att digitalisera, inventera och i viss mån restaurera beståndet av löskonst runtom i kommunens verksamheter.

En gemensam samling innehåller ett fyrtiotal konstverk,  ett axplock från olika årtionden, med både mer och mindre kända konstnärer. Vikten ligger på att visa de olika tekniker, motivval och format som är framträdande i samlingen samt att presentera ett mer jämställt urval.

Det finns inget givet årtal för när Huddinge kommun började förvärva samtidskonst. År 1948 skulle ändå kunna vara en utgångspunkt då kommunalhuset stod färdigt och målaren Sven X:et Erixson påbörjade den så kallade Huddingefresken i Sessionssalen.

Det finns också dokumentation att kommunen förvärvat konst löpande från 50-talet och framåt. Under vissa perioder har inköp till samlingen varit mer frekvent. Vid en överblick av kommunens konstsamling kan man notera ett överslag på verk utförda av manliga, svenska konstnärer. Våren 2017 flyttades konstsamlingen till ett större och ändamålsenligt magasin i Vårby Gård för att säkra och upprätthålla konstens skick. Fonderade medel har under de senaste åren nyttjats för att göra enstaka inköp, oftast kopplats till utställningar som ägt rum på Fullersta Gård.

Idag uppgår samlingen till närmare 2 000 verk, däribland grafik, måleri, teckning, skulptur, konsthantverk och enskilda fotografiska verk. Bland motivvalen är landskap, stadsbilder samt scener med människor och djur dominerande.

Samtidigt innehåller samlingen ett fåtal verk som kan ha producerats med goda intentioner, men idag kan bedömas som problematiska då de ändå reproducerar rasistiska och exotifierande stereotyper samt våld.

I framtiden ska samlandet utgå ifrån tydligare riktlinjer på vilka grunder samtidskonst ska köpas där ett normkritiskt tillvägagångssätt anses viktig. I detta arbete är frågor om bland annat representation, plats, kvalité och aktualitet högst relevanta.

Vems samling är det här? Kan konsten förena oss och förmedla för oss varandras perspektiv? Samlingen finns utspritt över kommunens offentliga inomhusmiljöer där de som bor, vistas och arbetar i Huddinge kan ta del av verken.

När

17 augusti – 15 september 2024
Vernissage 17 augusti kl. 12-16

Pris

fri entré

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Pendeltåg eller buss till Huddinge station.

Ta vänster när du kommer ner till markplan och följ gångvägen fram till Fullersta Gård (Fullersta Gårdsväg 18).

En mindre parkering finns vid Fullersta Gårdsväg 18. Större parkering finns på Norrängsvägen 1, eller i något av Huddinge centrums parkeringsgarage.

Spana in Welmas olika guider

Annonser: