Film

Back to the roots (film in english)

8 februari

Etnografiska museet

OM FILMEN
Back to the Roots är en dokumentärfilm som berättar om Anna Naglayas resa tillbaka till sitt hemland i Sibirien och de känslor hon gick igenom under resan. Anna Naglaya är Nenetska, urfolk i norra Sibirien, och filmen handlar om hennes kultur, bakgrund och de släktningar som driver renar på den sibiriska tundran.

Efter att ha rest till över fyrtio länder insåg Anna att något saknades i hennes liv. I Spanien fann hon inspiration i hur lokala målare uttryckte djup kärlek till sitt hemland. Tanken slog henne: ”Vad har jag gjort för att få kontakt med mitt hemland? Vad vet jag om mitt hemland och min kultur?” Dokumentärfilmen visar en introduktion till inhemsk Nenetskultur – en kultur som idag är nära att försvinna.

OM SAMTALET
Efter filmen samtalar Erik Solfeldt, doktorand vid Stockholms universitet, med Anna Naglaya, artist, fotograf och etnografisk filmare. Samtalet fokuserar på ett gemensamt forskningsprojekt som lyfter fram hur visuell etnografi som dokumentärfilm och fotografier kan användas för att tolka arkeologiskt material, samt hur etnografiska studier kan utföras tillsammans med urfolk så deras kunskap tas tillvara i beskrivningen av förhistorisk tid.

Under kvällen introducerar Karin Wästfelt, utvecklare livslångt lärande på Världskulturmuseerna, Arktisdelen i museets utställning ”Ursprungsfolk i tre klimat” och berättar om hur Världskulturmuseerna arbetar med urfolksfrågor.

Boka din plats här!

Ytterligare info: (Språk) Filmen är 45 minuter lång och på engelska med svensk text. Samtalet är på engelska, det går bra att ställa frågor på svenska och få frågor och svar översatta till svenska. För köp av årskort, följ länken nedan. Har du inget årskort behöver du lösa en dagbiljett för att ta del av utställningarna. Dagbiljetten löser du på plats på museet.

Årskort kostar 140 kr, gäller i 365 dagar från inköpsdatum och ger inträde till Världskulturmuseernas fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. 

Årskortet ger också, bland annat, rabatterat pris på flera programpunkter och specialutställningar. 

Köp årskortet här!

När

18.00-19.30

Pris

100 kr med årskort. Utan årskort 150 kr. Studenter vid SU går in fritt men platsbokning krävs.

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Buss 69 från Sergels Torg till Museiparken på Gärdet.
Parkeringsmöjligheter finns utanför Sjöhistoriska museet.