Museum

K.A. Almgren sidenväveri & museum

Det enda ännu aktiva sidenväveri som finns kvar i Norden. Här vävs sidentyger och band på originalmaskiner i sin ursprungliga fabriksmiljö från 1860-talet. Det är också en plats för utställningar och program där det textila går som en röd tråd. Här möts samtid och historia. 

Sidenväveriet startade redan 1833, före industrialismens genombrott i Sverige, och dess historia belyser svensk textilindustris olika faser och utmaningar ända in i vår egen tid. I alla år en kvinnoarbetsplats. Idag tillverkas nästan ingen textil i Sverige. Det är istället en inkomstkälla för kvinnor på andra sidan jordklotet. Sidenväveriet ger kunskap om textil- och klädindustrins roll i såväl Stockholms historia som i det moderna samhällets framväxt och visar kvinnors medverkan i denna utveckling. Att verka för en mer hållbar textil- och klädindustri globalt sett är en självklar utgångspunkt i Sidenväveriets verksamhet.

Introduktionsvisning i vävsalen på måndagar, onsdagar och lördagar klockan 13.

När

Mån-lör kl 12-16
Introduktionsvisning i vävsalen på måndagar, onsdagar och lördagar klockan 13

Pris

100 kr

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Tunnelbana till Slussen, uppgång Götgatan.
Pendeltåg till Södra Station, uppgång Swedenborgsgatan.

Spana in Welmas olika guider

Annonser: