Museum

K.A. Almgrens Sidenväveri

Det enda ännu aktiva sidenväveri som finns kvar i Norden. Här vävs sidentyger och band på originalmaskiner i sin ursprungliga fabriksmiljö från 1860-talet. Det är också en plats för utställningar och program där det textila går som en röd tråd. Här möts samtid och historia. 

Sidenväveriet startade redan 1833, före industrialismens genombrott i Sverige, och dess historia belyser svensk textilindustris olika faser och utmaningar ända in i vår egen tid. I alla år en kvinnoarbetsplats. Idag tillverkas nästan ingen textil i Sverige. Det är istället en inkomstkälla för kvinnor på andra sidan jordklotet. Sidenväveriet ger kunskap om textil- och klädindustrins roll i såväl Stockholms historia som i det moderna samhällets framväxt och visar kvinnors medverkan i denna utveckling. Att verka för en mer hållbar textil- och klädindustri globalt sett är en självklar utgångspunkt i Sidenväveriets verksamhet.

När

Måndag – lördag kl. 12 – 16

Pris

80 kr

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

Tunnelbana till Slussen, uppgång Götgatan.
Pendeltåg till Södra Station, uppgång Swedenborgsgatan.