Drottningholms Slottsteater, the Court Theatre at Drottningholm
The auditorium and stage, the Court Theatre at Drottningholm

Teater

Drottningholms Slottsteater

Drottningholms Slottsteater uppfördes 1766 för drottning Lovisa Ulrika. Byggnaden gömmer en lekfull interiör. I salongen finns målade marmoreringar, konsoler i papier maché och pilastrar av gips. Scenen har ett genialt maskineri, helt i trä, som än idag drivs för hand. Gångspel, valsar, trummor, block, rep och motvikter får det stora maskineriet att arbeta. Det finns ett trettiotal scenbilder bevarade – en kulissvärld anpassad till 1700-talets repertoar.

Teaterns första glansperiod inleddes 1777 av Gustav III. Med hjälp av skådespelare som Monvel, kompositörer som Naumann och Kraus, balettmästaren Gallodier och arkitekten Desprez skapade han en svensk teater- och operakonst på Drottningholm. Här spelades också Glucks senaste operor, fransk opéra comique och pantomimbaletter fram till Gustav III:s död 1792. Därefter föll teaterbyggnaden i glömska.

1921 klev litteraturhistorikern Agne Beijer in genom dörren och fann den unika teatern orörd sedan 1700-talets slut. Efter byte av rep i maskineriet, installation av elektriskt ljus och varsam rengöring öppnades teatern igen. Under 1920- och 30-talen gavs divertissement och changements à vue, scenbyten inför öppen ridå, för att visa upp den återigen glansfulla teatern.

Teatern är ur ett internationellt perspektiv en unik byggnad. Det är den enda 1700-talsteatern i världen som fortfarande använder originalscenmaskineriet regelbundet. 

När

Se respektive evenemang för datum och tid

Pris

Se respektive evenemang för pris

Bra att veta

Kafé

Hiss och ramper

Restaurang

Bar

Hitta hit

T-bana till Brommaplan, byte till buss 176-177
Båt från Stadshusbron, www.stromma.se
Om du kommer med bil finns två parkeringar

Spana in Welmas olika guider

Annonser: