Sex böcker på sex scener

I höst kan vi se sex helt olika böcker sättas upp sex helt olika scener