Stad, omland, kommunikation

Stockholms läns museum

Senast uppdaterad 2019-01-29

Beskrivning
 Aktuell arkeologisk forskning om städernas framväxt. Stockholms läns museum och Medeltidsmuseet samordnar en seminariedag för att uppmärksamma
forskningen om bildandet av de tidiga städerna i Mälardalen.

Genom de senaste årens arkeologiska undersökningar har ett omfattande arkeologiskt material samlats in som nyanserar bilden av hur de tidiga städerna i Mälardalen kom till. I dag framställs inte städernas utveckling som en linjär process, utan det är tydligt att de utvecklats utifrån sina egna förutsättningar och
kommunikationen till dess omland varit tongivande.

I samarbete med Medeltidsmuseet
Kostnad

Pris: 120 kr.

Info
Karta

WELMAS FAVORITER JUST NU!