Utställningar som tar ställning

Sprickorna i samhället har i alla tider varit en inspiration och drivkravt för många konstnärer. Här hittar du ett gäng samhällsengagerande utställningar!