https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/05/2.-¨DES-FEMMES-webb.jpg

Upptäck bredden av Ann Wolffs konstnärskap!

Den internationellt kända och prisbelönta konstnären Ann Wolff har genom sina skulpturala verk markerat sin ställning som en av världens främsta konstnärer som arbetar med glas. Med ett starkt personligt anslag arbetar hon även i brons, aluminium, teckning och pasteller. I utställningen visas bredden av hennes konstnärskap med verk i olika tekniker och material från 1989 fram till idag.

Ann Wolffs konstnärskap sträcker sig över en tidsperiod på mer än 60 år och omfattar en mängd visuella uttryck, material och tekniker. I utställningen presenteras ett hundratal av hennes senare verk tematiskt och i dialog med varandra, vilket innebär att olika material och uttryck möts sida vid sida i form av skulptur, glaskollage, teckningskonst, måleri och fotografi.

Centralt för hennes konstnärskap är intresset för människan, något som förmedlas både i olika motiviska teman och i relationen mellan form och det rumsliga. Hon arbetar med ett undersökande förhållningssätt till materialens inneboende uttrycksmöjligheter, i synnerhet med glas, och glasets relation till ljus och det rumsliga.

Hon har ställt ut regelbundet utomlands på museer och gallerier, i synnerhet i Tyskland, USA, Japan, Frankrike och Belgien. Antalet utställningar i Sverige är numerärt färre.

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/05/11.-TRAP-V_1092webb.jpg
Det är som konstnär arbetande i glas som Ann Wolff särskilt har uppmärksammats, både nationellt och internationellt, med ett flertal priser och prestigefulla utmärkelser för sina verk i glas.

Ann Wolff, som föddes i Lübeck 1937, kom att studera visuell kommunikation vid Hochschule für Gestaltung i Ulm i Tyskland 1956–59. Hon flyttade till Sverige 1960 där hon kom att inleda en framgångsrik karriär som formgivare och designer på glasbruk som Pukeberg, Kosta Boda och Transjö. Hennes formsäkra ljuslykta Snöbollen från tiden på Kosta Boda är än idag ett mycket populärt bruksföremål i glas.

Det är med stor glädje som Waldemarsudde våren 2022 lyfter fram Ann Wolffs uttrycksfulla och egensinniga konstnärskap i den största museiutställningen någonsin i Sverige

Karin Sidén, museichef

På 1980-talet inleddes en intensiv period med teckningskonst och måleri samt därefter ett omfattande arbete med skulptur i gjutet glas, aluminium och brons. På senare år har hon även arbetat med fotografi och broderi i teckningskonst, samt gett ut ett antal artists books.

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/05/1.-fötter-strukturwebb.jpg
Ann Wolff gör konst av händer och fötter.

Utställningen med Ann Wolffs verk visas i Slottets ateljévåning och i museets park. Till utställningen hör även ett antal filmer, en katalog med ett flertal intresseväckande artiklar och programverksamhet.