Sagor, tomtar, vättar och troll

Fantasifigurer eller verkliga väsen? Det är inte bara sagor som får uppslag av figurernas värld utan även konsten. Här hittar du flera utställningar och evenemang där fantasifigurerna får stå i centrum.