Världens längsta konstutställning

Tunnelbanan i Stockholm är verkligen unik i sitt slag. Drygt 90 av de 100 tunnelbanestationerna i Stockholm har utsmyckats med skulpturer, mosaiker, målningar, installationer, ristningar och reliefer. Detta gör att tunnelbanan är minst sagt färgstark och ryms vad som sägs vara världens längsta konstutställning: 110 kilometer konst!

Publicerat i juni 2022

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/06/pendlarkatedralen.jpg
Ett av de mest omtyckta och fotograferade verken på pendeltågsstationen Stockholm City är "Pendlarkatedralen" av konstnären Karin Lindh.

Vad vore Stockholms tunnelbana utan konsten? Idag är det nog svårt att föreställa sig det. Konsten har funnits med ända sedan 1950-talet och är idag ett självklart inslag i planeringen av nya stationer. Men så har det inte alltid varit.

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/06/station.jpg
Ett av de allra mest avbildade konstverken i Stockholms tunnelbana är Stadions regnbåge av Åke Pallarp. Tusentals besökare fotograferar varje år stationen och den förekommer ofta på olika topplistor över världens vackraste tunnelbanestationer.

Redan 1933 gick två spårvägslinjer i tunnel mellan Slussen och Skanstull. Den första ”riktiga” tunnelbanelinjen – mellan Slussen och Hökarängen – öppnades 1950 men det tog hela sju år till innan den första konsten kom på plats. Ända sedan 1800-talet, och inte minst tack vare August Strindberg, hade det pågått en debatt om behovet av att göra konsten offentlig och tillgänglig utanför salongerna. I Moskva fanns tidigt konst i tunnelbanan även om den var pompös, föga modern och mest bestod av arkitektonisk utsmyckning. I 1950-talets Stockholm var det framför allt konstnärerna Vera Nilsson och Siri Derkert som verkade för att tunnelbanan skulle förses med konst.

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/06/siri-Derkert-ostermalmstorg.jpg
Tillsammans med konstnären Vera Nilsson var Siri Derkert en av de som starkt bidrog till att vi alls fick konst i tunnelbanan. Hennes skisser, från 1961, kan du se i den tunga och hårda betongen på Östermalmstorg.

Konsten i tunnelbanan är numera väl känd och har internationellt rönt stor uppmärksamhet. Genom åren har även ett tjugotal pendeltågsstationer fått konstnärliga inslag liksom vissa bussterminaler, flera av Tvärbanans hållplatser samt ett par av Roslagsbanans stationer. Sammanlagt har drygt 200 konstnärer medverkat till byggnadsanknuten konst, så kallad fast konst, i Trafikförvaltningens resandemiljö.

Förutom den fasta konsten, satsar SL:s konstverksamhet på tillfälliga utställningar under det samlande projektnamnet Konstväxlingar.

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/06/Laura-Konig-Odenplan.jpg
Konstnären Laura König har skapat en rörlig installation i montern på Odenplans tunnelbanestation. Temat är väntan och verket kan ses mellan juni- september 2022.

På sju tunnelbanestationer visas konst som kontinuerligt byts: svartvita bilder på Slussen och Fridhemsplan, färgbilder på Gärdet och Zinkensdamm, fotografi på Mariatorget, konstfilm på Skanstull och på Odenplan visas utställningar av avgångselever från Sveriges konst- och designhögskolor.

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/06/kungstradgarden.jpg
Ulrik Samuelson har skapat en underjordisk kungsträdgård med spår från den ovanliggande parkens mångåriga historia.

All denna konst kan du ta del av till priset av din färdbiljett!