https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/09/ffb-karusell_0003_fo179448-18dig.jpg

Berättelser om flykten från Baltikum

Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor över Östersjön för att undkomma tysk och sovjetisk ockupation. De flydde från Estland, Lettland och Litauen i båtar av olika slag, och utmed Sveriges stränder finns fortfarande flyktbåtar kvar. Runt om i landet finns saker sparade, som en gång packades ner inför flykten. I Sjöhistoriska museets nya utställning får dessa föremål, och berättelserna som de bär på, stå i fokus.

Publicerad i september 2022

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/09/ffb-karusell_0000_fo179545-26dig.jpg
Ingen i familjen Zastrov rökte men cigaretter packades ändå ner. Att muta rätt människor kunde vara avgörande under flykten.

I slutet av andra världskriget satte tusentals baltiska flyktbåtar kurs mot Sverige. Ombord på dessa små båtar fanns inte bara människor, utan också väskor och bylten som packats med allehanda saker. Fotoalbum, silverbestick, dopklänningar, böcker och nallebjörnar fick för första gången gunga på Östersjöns vågor tillsammans med fiskegarn, kompasser och ibland även skjutvapen.

Det är starka berättelser som belyser en dramatisk händelse i svensk historia som kanske inte är så känd för många.

Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet

Föremålen som följde med vid flykten över Östersjön är laddade med känslor, berättelser och minnen av personer, platser och upplevelser. Den 23 september öppnade utställningen Flykten från Baltikum 1943–1944 på Sjöhistoriska museet med föremålen, och berättelserna som de bär på, i fokus.

– Det är starka berättelser som belyser en dramatisk händelse i svensk historia som kanske inte är så känd för många. Den visar också hur vardagliga ting kan bära på starka minnen. Utställningen ger dessutom ett historiskt perspektiv på dagens situation med krig i Ukraina och med fler människor än någonsin på flykt, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/09/ffb-karusell_0001_lager-1.jpg
Symaskinen väger 14 kilo. Trots det fick den följa med. Redskap som behövdes i hushåll och till försörjning var viktiga.

Utställningen fokuserar på flykten över Östersjön med början i ett vardagsliv under ockupation och slut i ankomsten till Sverige och ett liv i exil. De som idag kan berätta om uppbrottet och flykten var barn under kriget. Deras minnen och föremål och andra spår av flykten är utgångspunkten för utställningen.

De flesta som flydde från Baltikum levde resten av sina liv i exil, i Sverige eller andra länder. Många hoppades på att snart kunna återvända. Men det skulle dröja decennier innan det blev möjligt att resa tillbaka. Först 1991 kunde de baltiska staterna frigöra sig. De flesta återsåg aldrig det gamla hemmet eller vänner och anhöriga som blivit kvar.

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/09/ffb-karusell_0007_fo179499-18dig.jpg
Örnkorset delades ut inom den estniska armén. Under sovjetisk ockupation kunde innehavaren bli misstänkt för bristande lojalitet.

Saker som tagits med från hemlandet fick ett särskilt värde som länkar till livet före uppbrottet och som minnen av flykten.

“Finservisen var väldigt noggrant nedpackad. Och den använde vi till vardags i början. Mamma och pappa hade ju inte råd att köpa något vardagsporslin när de kom hit, de var ju urfattiga. Man blev tillsagd att vara väldigt försiktig.” Tiit Tamme

– Ämnet är allvarligt men det är ingen läskig utställning. Med både föremål och berättelser som går att relatera till så blir den en stark och fin upplevelse också för besökare tillsammans med barn, säger Hanne Lindberg projektledare och grafisk formgivare på Sjöhistoriska museet.

Saker som tagits med från hemlandet fick ett särskilt värde som länkar till livet före uppbrottet och som minnen av flykten.

Utställningen bygger på Sjöhistoriskas omfattande forskningsprojekt och har möjliggjorts genom generöst bidrag från museets vänförening Sjöhistoriskas vänner. Den är också helt byggd av återanvänt material från tidigare produktioner och projektledare och formgivare för utställningen är Hanne Lindberg.

Utställningen visas på Sjöhistoriska museet under hela 2023.

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/09/ffb-karusell_0002_fo258764dig.jpg
Alla som flydde kom inte fram. En drunknad kvinna hade detta silverkors runt halsen. Lånat från Ålands landskapsarkiv.