https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/04/K16.jpg

Konsthall 16 – sport och konst i ny konsthall i Stockholm

Konst och sport. Hur kan två så, till synes, olika saker förenas? Konsthall 16 är en helt ny konsthall och i första utställningen görs just gör det, en sammankoppling mellan konst och sport. Bland medverkande konstnärer syns bland andra Ernst Billgren, Lena Cronqvist, Assa Kauppi, Dan Wolgers och Jockum Nordström.

Publicerat i februari 2019

Konsthallen är ett samarbete mellan Tore A Jonassons stiftelse och Riksidrottsmuseet. Stiftelsen är grundad av Tore A Jonasson (1916–2015) och har som målsättning att varje år presentera två till tre utställningar, att förvärva idrottsrelaterad konst och att dela ut ett antal stipendier till konstnärer och idrottsverksamma samt att visa ett urval verk ur hans egen samling. Främst kommer svenska konstnärer att presenteras men utblickar görs även mot norden och internationellt. Fokus är samtidskonst som relaterar till idrottsliga frågeställningar. 

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/04/K162.jpg

– Innan Tore dog 2015 hade han startat upp en stiftelse för han var en förmögen man. Han ville att hans två stora intressen i livet skulle fortleva och det var idrott och det var konst och han ville att en konsthall skulle etableras i Stockholmsområdet, säger Pernilla Klingofström, som är museichef för Riksidrottsmuseet. 

– Det finns fler beröringspunkter än vad man kan tro mellan idrott och konst. Till exempel att man kämpar med någonting, man är uthållig, man kanske samarbetar. Jag tycker att man ska komma hit och se utställningen för att den dels är väldigt fin och för att man ska få en liten aha-upplevelse. Det ser man i de här unika verken. 

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/04/K163.jpg