https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/04/D1.jpg

Dramaten och Dansens Hus = sant

Dansens Hus och Dramaten inleder ett femårigt samarbetsprojekt kring Elverket i Stockholm. Scenen blir ett nytt kulturcentrum med målet att erbjuda publiken både svenska och internationella dans- och teaterproduktioner.

Publicerat i maj 2021

Egentligen var det meningen att Dramaten av kostnadsskäl skulle lämna Elverket. Men det nya samarbetet mellan Dansens Hus och Dramaten betyder att Elverket kan leva vidare och bli till en kvalitativt och ny centralt belägen spelplats för scenkonst i Stockholm.

– Jag tror på ett ännu starkare behov av samarbeten i tiden vi lever i, inte minst med tanke på vad vi kanske möter efter pandemin. Samarbetet kommer innebära en ömsesidig vitalisering och vara framåtblickande för konstformerna både nationellt och internationellt, säger Mattias Andersson, konstnärlig ledare och teaterchef för Dramaten.

– Med Elverket har den samtida dansen och Stockholm fått den mellanstora scen som vi länge haft på önskelistan. När Dansens Hus nu expanderar och får tillgång till tre scenrum kommer vi att kunna utöka vårt arbete med att stötta det fria fältet på ett helt nytt sätt. Det ger oss större flexibilitet när vi bjuder in både internationella och Sverigebaserade koreografer och kompanier, säger Johannes Öhman, konstnärlig ledare och vd för Dansens Hus.

Från hösten 2021 och två år framåt läggs större delen av programmet på Elverket av Dansens Hus. Men Dramaten kommer att ha program igen på Elverket redan i augusti 2022.

Från 2024 slår samarbetet ut mer fullskaligt i ett gemensamt grepp och tydligare linje kring originalprojekt, specialbeställningar och delad repertoar.

– Vår målsättning med samarbetet är att locka den dansintresserade publiken till teatern och den teaterintresserade publiken till samtida dans. Samt att erbjuda en plattform för kreatörer som vill arbeta djärvt och framåtblickande i gränslandet mellan de båda konstarterna säger Mattias Andersson och Johannes Öhman.

Nördig fakta om Elverket på Linnégatan 69

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2022/04/D2.jpg