En kväll med gäster

Flera scener i Stockholm bjuder inte bara in publik utan även gäster på scen. Här samsas konserter med samtal och programinslag som gör varje kväll unik.