Glashuset vid Sergels torg

Under 1950- och 60-talen präglades Stockholm av rivningar och stadsförnyelse. Det nya city dominerades av affärskvarter och trafiksystem, men kulturen skulle också få plats. Stockholms stad och Sveriges riksbank utlyste en arkitekttävling.

År 1966 vann Peter Celsing tävlingen om kulturhus, teater och riksbank vid Sergels torg. Hans projekt blev det kulturella inslaget och den arkitektoniska höjdpunkten i den hårt kritiserade citysaneringen.

Namnet Kulturhuset myntades i Celsings vinnande förslag, samtidigt som idén om kulturhus växte fram över Europa, i ett försök att vidga kulturbegreppet.

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2023/08/fasad-sergels-torg.jpg
Kulturhuset vid Sergels torg uppfördes i etapper under åren 1968 till 1974.

Kulturhuset är tänkt som en öppen hylla i flera plan, hängande mot en väldig betongvägg. Peter Celsings vision var ett lättillgängligt hus, ”ett slags kulturens vardagsrum” med odelade, fria ytor och öppen kommunikation mellan planen och där betongväggen kan fungera som en stor bildskärm. Tack vare glasväggen är det fri insyn från och fri utblick mot Sergels torg och Hötorgscity.

Kulturhuset skulle bli en institutionsbyggnad med ”gatans stämning och verkstadens möjligheter”. Så formulerade sig arbetsgruppen som planerade Kulturhusets verksamhet. I spetsen fanns Moderna Museets legendariske chef Pontus Hultén, som några år senare förverkligade kulturcentret Centre Pompidou i Paris.

Kulturhuset är tänkt som en öppen hylla i flera plan, hängande mot en väldig betongvägg.

Den ikoniska glasbyggnaden vid Sergels torg uppfördes i etapper under åren 1968 till 1974. Det som var tänkt att bli Teaterhuset byggdes och invigdes redan 1971 men då Sveriges riksdag hade avskaffat tvåkammarriksdagen och skulle byggas om, blev det som var tänkt att bli Stadsteaterns stora scen i stället plenisal fram till 1983. Först 1990 flyttade Stockholms stadsteater, som sedan starten 1960 huserade i Folkets hus vid Norra Bantorget, in i lokalerna vid Sergels torg

https://www.welma.se/wp-content/uploads/2023/08/Celsingbild-Upphovsr-tt_i_samband_med_utst-llninge-1.jpg
Peter Celsing (1920–1974) var en av Sveriges främsta arkitekter under mitten av 1900-talet. En radikal modernist som gjorde viktiga insatser inom framför allt två områden: 50-talets kyrkobyggande och 60-talets slutförande av Stockholms nya city.

Och först 1 juli 2013 blev Celsings ursprungliga idé om ett allkonsthus vid Sergels torg verklighet då Kulturhuset – en del av Stockholms stads kulturförvaltning – gick samman med Stockholms stadsteater och bildade Kulturhuset Stadsteatern.

Med omkring 3 miljoner besökare om året är Kulturhuset Stadsteatern idag en av Sveriges mest välbesökta kulturinstitutioner. Här hittar du varje dag, året runt, allt från teater, utställningar och konserter till debatter, samtal och massor av kultur och aktiviteter för barn och unga.