Musikaliska stilkrockar

I vår kan vi uppleva flera oväntade musikaliska möten när musiker och olika musikgenrer slår sig samman!