Kvinnliga tonsättare

De får ofta inte samma utrymme som sina manliga motsvarigheter, men de är högst verksamma och definitivt produktiva. I vår har vi chansen att uppleva flera verk av kvinnliga tonsättare.