Kvinnliga tonsättare

De får ofta inte samma utrymme som sina manliga motsvarigheter, men de är högst verksamma och definitivt produktiva. Under konsertsäsongen har vi chansen att uppleva flera verk av kvinnliga tonsättare.