Spel- och filmmusik

Både dataspel och filmer förknippas inte allt för sällan med mäktig och minnesvärd musik. Detta har även de stora konserthusen tagit fasta på och under konsertåret får vi uppleva hur musiken flyttar sig från burken till scenen.