Mer kul läsning
Publicerat 06 Februari 2019 16:21

Fokus på personlig hälsa och klimat i Spritmuseums nya utställning

Probiotiskt vin, Kombucha, insektsburgare, personlig hälsa, matpiller och gamla kulturgrödor. Hur kommer vårt förhållande till mat att se ut i framtiden? Den frågan väcker Spritmuseums nya utställning Framtidens mat & dryck, som öppnar den 7 februari. Fokus är matproduktion och hälsa och Welma pratade med utställningsproducent Anna-Karin Svanberg.  

Text: Anna Lekberg Foto: Anna Lekberg

Framtidens mat, vad är det för något?

– Vi har jobbat med den här utställningen i ett år. Det är ett enormt ämne och en grannlaga uppgift att ta sig an och göra ett urval. Det har varit fint att vi har haft så lång tid att jobba med den och att vi har fått jobba med så många sakkunniga på området. Roligast har varit att ta del av all den innovation och alla startupbolag, tankar och visioner som finns om framtidens mat och hur vi ska lösa utmaningen med en växande befolkning. Hur ska maten räcka utan att vi har sönder vår jord? Matproduktion är väldigt belastande, så det är ett problem vi måste lösa. Det finns så många tankar och mycket forskning kring de här frågorna. 

Anna-Karin Svanberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anna-Karin Svanberg.

 

Hur är utställningen uppbyggd?

– Det har varit svårt att göra ett urval eftersom materialet är så stort. Att dela upp utställningen i tre perioder har gjort det lättare. Att spegla framtidsvisionen mot hur det var på 1950–1960-talen, gör att det är lättare att hitta en struktur eftersom kontrasterna är så stora. Sedan bestämde vi att de två stora drivkrafterna för Framtidens mat & dryck är klimatet och hälsan. Vi måste äta oss friska, istället för att ta mediciner för att bli friska. Sedan måste vi ändra sättet vi producerar mat på. 

Varför ska man se Framtidens mat & dryck?

– Åh jag tycker man ska komma hit för att det är ett sådant otroligt spännande ämne som alla kan relatera till. Mat är en sådan basal sak i våra liv. Vi måste äta annars dör vi. Det gäller från att du är spädbarn tills du dör. Alla människor kan ha stort utbyte och jag tror också att den väcker många tankar och frågor som man kan diskutera i utställningen. 

Läs mer om utställningen här!