Samtal

Miljöarbete, ledarskap, vetenskap och demokrati har alltid varit viktiga delar av festivalen, vid sidan av musiken. Under festivalveckan kommer vi ha möjligheten att ta del av flera spännande samtal.