Mer kul läsning
Publicerat 26 September 2018 12:54

Kombucha, blekt siden och texter som blir textil i Dödligt material på Gustavsbergs Konsthall

Dödligt material är titeln på Gustavsbergs Konsthalls nya utställning. Det handlar om textil men vi undrar, vad är det som är så dödligt? Curatorn Evelina Hedin reder ut begreppen och berättar om en ung generation textilkonstnärer som visar väv, lappverk, skulpturer och installationer. Och kombucha!

Text: Anna Lekberg Foto: Vega Määttä Siltberg, Ellen Dynebrink, Anna Ting MöllerDödligt material, kan du berätta om titeln!

– Ordet dödligt associeras ofta till något farligt eller riskabelt. Titeln skulle kunna beskriva ett potentiellt hot. Men det kan ju också betyda att något är förgängligt, motsatsen till odödligt. Textilen kan vara dödlig eller riskabel på många sätt. Till exempel genom textilens historiskt politiska sprängkraft, och textilens roll i kvinnors kamp. Den kan också vara dödlig som i dagens masskonsumtion av kläder och klimat, plagg som förbjuds att bära enligt lag, giftiga bomullsodlingar och obefintliga rättigheter för textilarbetare. Allt detta ryms i textilen i vår samtid, och därför blir titeln en suggestiv ordlek. Men i den här utställningen ligger fokus på förgängligheten.

Kan du utveckla på vilket sätt det textila är förgängligt?

– Textilen är förgänglig i relation till många andra material inom konst och konsthantverk. Naturfibrer förändras över tid på ett sätt som inte liknar exempelvis keramik och glas. Det är svårare att hantera ett textilt monument än ett av brons. Textilen påverkas mer direkt av sin omgivning. Den drar till sig fukt, dofter och smuts. Utställningen föreslår ett perspektiv där dödligheten får göra sig påmind, inte som en brist utan snarare som en styrka som kan öppna upp för nya sätt att tänka och värdera. Textilens dödlighet liknar människans.

Det här är en textilutställning med unga konstnärer inom området. Vad är det vi får se som besökare?

– Vi får se verk av sju unga konstnärer som alla på olika vis har en drivkraft i textila material och tekniker. Utställningen innehåller väv, lappverk, skulpturer och installationer. Genomgående för verken i utställningen är att de är visuellt intressanta samtidigt som de berör stora frågor om vad det innebär att vara människa, ofta på ett existentiellt och filosofiskt plan. Flera av verken har ett slags inbyggt historieberättande med en allvarlig underton. Alla konstnärer arbetar med stor omsorg och kunskap om hantverket.

Textil vs. unga konstnärer, finns det någon trend/strömlinje som är tydlig hos just denna krets?

– En ingång som är tydlig hos många unga textilkonstnärer är att materialen i sig har betydelser utöver formen. Textilen är inte bara ett medel för det konstnärliga uttrycket. Det har betydelse vilket material konstnärerna väljer att jobba med, och hur. Materialen och teknikerna i sig härbärgerar redan oändliga historiska, sociala och personliga arv som kan göras synliga genom konsten.  Det kanske kommer ur en växande känsla av sammanhang och konsekvenser. När vi idag till exempel pratar om akuta frågor om klimat, politik och så vidare. Att alla handlingar får betydelser i flera led. Jag tror att den unga generationen är extra bra på att se de många sambanden.

Jämfört med äldre textilkonstnärer, vad ser man hos yngre konstnärer?

– Det spontana svaret på den frågan är att Internet, populärkultur och sociala medier präglar en yngre generations konsthantverk. Många konstnärer förhåller sig till den virtuella världen i den samtidigt så konkreta hantverkspraktiken. När det gäller textilkonstens historia så finns det också likheter med dagens yngre konstnärer. Textilt hantverk har i många avseenden historiskt, och idag, utövats ur marginaliserade perspektiv och berör därför berättelser om makt, klass och genus. Frågor som dagens unga generation också intresserar sig för, och som gör att äldre textilkonst fortfarande är relevant. En skillnad om vi jämför med textilkonstens storhetstid kring 70-talet är att den politiska ingången i konsten ofta inte är lika explicit idag. Det handlar inte lika mycket om slagord, utan snarare fragmentariska berättelser som uppmuntrar till betraktarens egna reflektioner för att förstås.

Berätta om de medverkande konstnärerna!

– En av konstnärerna heter Anna Ting Möller och hon är just nu gäst i vår residensateljé här i Gustavsberg. Där arbetar hon med The Baby Bucha Project som är en fortsättning på hennes examensarbete som visades på Konstfack i år. Anna bygger sina installationer av kombucha som är ett slags svamp, en jäsningsmetod med ursprung i norra Kina. Kombuchan framställer hon själv i ateljén genom en lång process som kräver omvårdnad och kärlek. Resultatet av jäsningen blir till ett hudliknande material som hon syr ihop och draperar. Annas arbete berör frågor om kropp, identitet och tillhörighet utifrån hennes egna erfarenheter av transnationell adoption. Under utställningstiden kommer vi i personalen på konsthallen att behöva hålla materialet fuktigt för att det ska fortsätta att leva, genom att vattna det varje dag. Sofie Rykowskis arbete är lågmält och poetiskt och handlar om vardag, tid och arv. Hennes verk består av sidentyg som blekts i solen. Sofies textila arbete ligger i nära dialog med hennes skrivande. Texter som blir till textil och tvärtom. På vernissagen kommer hon att läsa ett stycke av poesin som tillhör verken i utställningen. Missa inte det!

Dödligt material öppnar den 29 september och du kan läsa mer om den här!