Carl von Linné - ”Mannen som ordnade naturen”

Stockholms stadsbibliotek

Senast uppdaterad 2019-06-27

Beskrivning
Gunnar Broberg - professor emeritus, Linnéauktoritet & Augustpristagare - skildrar i nya biografin ”Mannen som ordnade naturen” Linnés liv & verk samt hans samtid & betydelse för eftervärlden. Den märkvärdiga historien om prästsonen från Småland, som blev en av sin tids mest kända personer. Broberg visar att varken Linnés personlighet eller levnad, inte heller det 1700-tal han levde i, var utan problem eller aspekter man helst velat glömma. Broberg är prof. emeritus vid avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds univ. 1992 mottog han Augustpriset för den  uppmärksammade idéhistoriska fackboken "Gyllene äpplen". 2017 nominerades Brobergs "Nattens historia" till Stora fackbokspriset & Årets bok i svensk historia. I september 2019 ges Linnéauktoriteten G. Brobergs bok ”Mannen som ordnade naturen : en biografi över Carl von Linné” ut av Natur & Kultur. Verket bygger på flera decenniers omfattande studier av Linnés kvarlåtenskap. ”Gud skapade, Linné ordnade” – så har Carl von Linnés vetenskapliga gärning sammanfattats. Hans system för indelning av växter, djur och mineraler har använts i generationer - världen över. Men vem är han egentligen? Broberg ger en delvis ny bild av C. von Linné
Kostnad

0 kr

Info
Karta

VECKANS UTVALDA FAVORITER!