Mer läsning
Publicerat 10 Juni 2021 14:34
Möt mig i urinoaren . Welma

Möt mig i urinoaren

Hallwylska museet fortsätter att arbeta på temat "nya perspektiv på 1900-talet". I sin nya utställning Bögar. Mötesplatser i en föbjuden tid tittar museet närmre på homosexualitet i Stockholm under en tid då det fortfarande klassades som kriminellt. Welma har varit på plats och kikat på utställningen. 

Idén till utställningen uppkom när anteckningsböcker från en tidigare museiarbetare på Hallwylska museet upptäcktes i samlingarna. Böckerna bestod av noggrant utförda anteckningar och skisser föreställande klotter från urinoarer i Stockholm under tidigt 1900-tal. Klottret som i stor utsträckning användes bland annat som ett sätt för homosexuella att bestämma träff, ger en inblick i en svunnen tid då många människor spelade ett högt spel för att få leva i enlighet med sin sexuella läggning. Utställningens tema har ytterligare en stark anknytning till familjen Von Hallwyl då Wilhelmina Von Hallwyls barnbarn, Rolf de Maré, som bland annat ledde Svenska baletten i Paris, levde som relativt öppen homosexuell under tidiga 1900-talet.


Rolf de Maré och Dmitri

Utställningen, som är uppdelad i tre sektioner, hjälper oss att förstå hur samhället under förra sekelskiftet såg ut och vilka normer och lagar som gällde. Den förklarar även hur de olika samhällsklasserna hade helt olika förutsättningar att kunna leva ett mer eller mindre "aktivt" liv som homosexuell - framförallt då överklassen hade helt andra tillgångar till privata rum, möjligheten att resa och i många fall även möjlighet att anställa sina partners som exempelvis betjänter eller sekreterare. För de lägre samhällsklasserna fanns inte mycket annat att tillgå än det publika stadsrummet – och där var det inte alltid lätt att finna avskildhet eller att gömma sig för lagens väktare. Straffen och skammen att bli ertappade drabbade ofta inte enkom de påkomna, utan kunde även dra mörka skuggor över en hel familj och släkt. 


Karta över kända mötesplatser för homosexuella i Stockholm under tidigt 1900-tal

Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid är producerad av museet tillsammans med bland andra Jonas Gardell, författare och Jon Voss, förlagschef på tidningen QX. Utställningen ger oss möjlighet att sätta oss in i och försöka förstå hur homosexuella ur olika samhällsklasser hade det i Stockholm under tidiga 1900-talet och berättar historier om människor som inte tidigare offentliggjorts. Ett viktigt stycke historia som förtjänar att berättas flera gånger om. 

Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid pågår på Hallwylska Museet t.o.m. 31 december 2021. Läs mer om utställningen här